Strikkeklær

Deilige myke strikkeklær i 100% ull til hustrige høstdager og kalde vinterdager. Her ser du et lite utvalg av våre ullklær.

Boka: Bunader i Østfold

Mange forbinder bunader med nasjonalromantikken på 1800-tallet, da bøndenes klesdrakt og kultur ble gjenstand for stor interesse, og den vakre Hardangerdrakten for kvinner oppnådde status som nasjonaldrakt. Gjennom hele 1800-tallet var nasjonsbyggingen et viktig prosjekt i Norge, og en kvinne som kom til å bidra sterkt, var Hulda Garborg. I 1903 ga hun ut heftet "Norsk Klædebunad" og skrev i forordet: "Dette vesle hefte er meint som ei lita rettleidning for folk i by og bygd som vil ha seg norsk bunad og ikkje hev noko laglegt mynster paa heimstaden sin."

Men interessen for bøndenes klesdrakt hadde vært til stede allerede fra midten av 1700-tallet. Da ble bøndenes klesdrakt sett på som særpreget, i betydning av at den skilte seg ut fra den øvrige befolkningens klesdrakt. I bokas store kapittel 1, kan du følge den historiske utviklingen som førte fra bøndenes særpregede klær, til 1800-tallets nasjonaldrakter, og videre til at Hulda Garborg gikk igang med sitt bunadsarbeid. Dette var et resultat av felleseuropeiske strømmninger innen ulike samfunnsområder som kultur, politikk og økonomi.

Gjennom historien til de ulike Østfoldbunadene kan vi også følge 1900-tallets skiftende nasjonale bunadsarbeid og bunadssyn.  Både Østfold kvinnebunad og Løkendrakten er del av en 100-årig historie som startet med Hulda Garborgs arbeid for å gjenoppta eller skape nye ”tidhøvelige” bunader.  Samtidig bygger Østfold mannsbunad og Smaalenenes mannsbunad på den folkelige moten som var rådende på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet. Boka viser også mange av de klærne som er bevart fra denne tiden, og som få har hatt kjennskap til.

Boka er gjennomillustrert med fargerike fotografier som hver for seg forteller en viktig historie. Samlet gir de et interessant tidsbilde og et spennende innblikk i denne delen av vår kulturhistorie og håndverkstradisjon.

 

Anvendt   litteratur:
  Amundsen Arne Bugge: Borge 1500-1800, 1 og2, Borge kommune 1993
  Andersen Ellen: Danske Bønders Klædedragt, København 1960
  Andresen Gudrun: Særke, Danske bondekvinners særke og oplod Fra ca 1770 til   ca 1870, Engelsholm 1975
  Bassöe Hieronymus: Forsøg til Bidrag for Det topographiske Selskabs   Samlinger.
  Berge Rikard: Norskt Bondesylv, Faksimileutgåve ved Fylkesmuseet for Telemark   og Grenland Skien 1997
  Bing Morten og Hege Steen: Folk og klede – skikk og bruk, Fest skrift til   Aagot Noss, Norsk Folkemuseum 1994
  Bull Peter: Kjøbmann Peter Bull`s optegnelser. Et handelshus i Fredriksstad   1770-1800, Meddelt ved S. H. Finne-Grønn
  Centergran Ulla: Bohusdräkter tolkninger under ett sekel, Uddevalla 2001
  Christophersen Kirsten Holtermann: Drakthistorie, Oslo 1996
  Danbolt Gunnar: Norsk kunsthistorie, Bilde og skulptur frå vikingtida til i   dag, Oslo 3. utgåva 2009
  Dehli Martin: Fredrikstad bys historie, bind 2, Fredrikstad 1964
  Eliassen Sven G.: Rolvsøy 1500-1994, Rolvsøy 1994
  Eliassen Sven G.: Herregårder i Østfold, 1997
  Eliassen Sven G.: Østfolds historie Bind 3, Små len - ett amt, Sarpsborg 2004
  Engelstad Eivind S.: Storgårder i Østfold, Oslo 1959
  Fleischer Baltzer Sechmann: Beskrivelse over Det Smaalehnsche Amt, Østfolds   Historielags skriftserie nr. 8, Faksimileutgave Sarpsborg, 1985
  Forsberg Jorunn: Draktsølv, Norsk Folkemuseum 1991
  Forstrøm O.: Fredrikshald i 250 aar, 1665 – 1915, Bind 1 og 2, Fredrikshald   1915
  Fossum Ragnhild: ”Studier omkring et skjøteliv fra Østerdalen” i   Glomdalsmuseet Nytt om gammalt, Årbok 1981.
  Garborg Hulda: Norsk Klædebunad, Kristiania 1917
  Gjessing Thale: Gudbrandsdalens folkedrakter, Lillehammer 1947
  Gravjord Ingebjørg: Votten i norsk tradisjon, Bø Museum 2006
  Gravjord Ingebjørg: Klestradisjoner i Øvre Numedal, Nore og Uvdal kommune   1993
  Grindland Kari: Fotografier fra en utstilling Østfoldutstillingen i Sarpsborg   1930, Østfoldmuseene 2010
  Grytli Kåre: Skjeberg folkehøgskole 1876-197, Art.: Trenger vi   folkehøgskolen, av Arne Wam, Skjeberg 1976
  Hammar Britta og Pernilla Rasmussen: Kvinnligt mode under två sekel, Lund   2001
  Hansen Henny Harald: Klædedragtens kavalkade, København 1954
  Haugen Bjørn Sverre Hol: Folkeleg motedrakt i Solør-Odal, Artikkel i   Skoglandet Solør-Odal, Kvinnemuseet – museene i Glåmdal, Kongsvinger,   Solør-Odal 2009
  Haugen Bjørn Sverre Hol: Klesskikken på Romerike – ein folkeleg   motekavalkade, Artikkel i årbok for Romerike historielag, Romerike mens   nasjonen våkner, 2009
  Haugen Bjørn Sverre Hol: Hodeplagg fra Hedmarkens bondekvinner. Artikkel i   årbok for Hedmarksmuseet, Fra kaupang og bygd, 2009
  Haugen Bjørn Sverre Hol, red.: Norsk bunadleksikon, bind 1, 2 og 3, 2006
  Herstad John: Statsarkivet i Trondheim Dokumentene forteller, Riksarkivaren   Skriftserie 20
  Hieronymus Bassöe: Forsög til Bidrag for det Topografiske Selskabs Samlinger,   Faksimilie-utgave Østfold Historielags skrifter nr. 7, Sarpsborg 1977
  Hill Margot H., Peter A. Bukcnell: The Evolution of Fashion: Pattern and Cut   from 1066 to 1930, New York 1969
  Hoff Engelbrecht Hansen: Udkast til en Beskrivelse over Friderichshalds Bye   og Friderichsteens Fæstning med de Tvende dertil grænsende Præstegjeld Idde   og Berg 1792, Faksimileutgave, Idd 1994
  Kiær A. Th.: Smaalenenes amt 1814 – 1914, Fredrikshald 1915
  Kjeldstadli Knut: Fortida er ikke hva den en gang var, Oslo 2007
  Kjellberg Anne: Mote Trender og designere Oslo 1900-2000, Oslo 2000
  Kraft Jens: Det Søndenfjeldske Norge, topografisk statistisk. Første del.   Anden omarbeidede Udgave, Christiania, 1840
  Kvaal Inger-Marie: Klededrakt på Romeriksbygdene ca 1600-1850, Lillestrøm   1941
  Köhler Carl: A history of costume, 3. Utgave , London 1937
  Lexow Einar: Joh. F. L. Dreiers Norske Folkedragter, Kristiania 1913
  Liby Håkan: Kläderna gör upplänningen Folkligt mode – tradition och trender,   Uppsala 1997
  Lorenzen Erna: Folks Tøj i og omkring Århus ca 1675-ca 1850, Aarhus 1975
  Marstrander Sverre: Østfolds jordbruksristninger, Skjeberg, I-II, Oslo 1963
  Nordby Peder: Fra adel til odel, Sarpsborg 1957
  Norseng Per G., Sven G. Eliassen: Østfolds historie Bind 2, I Borgarsysle,   Sarpsborg 2005
  Noss Aagot: Frå tradisjonell klesskikk til bunad i Vest-Telemark, Oslo 2003
  Noss Aagot: Nærbilete av ein draktskikk Frå dåsaklede til bunad, Oslo 1992
  Noss Aagot: Statuane i Nordmandsdalen, Oslo 1977
  Noss Aagot: Lad og Krone frå jente til brur, Oslo 1991
  Obrestad Tor: Hulda, Oslo 1992
  Opstad Lauritz: Bondens Bilder
Høysete tavler fra Østfold, Rakkestad 1999
  Opstad Lauritz : Haldenhåndverkere gjennom 350 år, del 1, Halden 1951
  Opstad Lauritz: Husbondens sete og tavle, Artikkel i Wiwar nr. 2, 1974
  Oxaal Astrid: Drakt og nasjonal identitet 1760-1971 Den sivile uniformen,   folkedrakten og nasjonen, Oslo 2001
  Parmer Vidar: Folkedrakt skikk i Østfold – og forholdet til vår tids bunader
  Pedersen Ellen Anne, Frans-Arne Stylegard, Per Norseng: Østfolds historie   Bind 1, Øst for Folden, Sarpsborg 2003
  Ramnefalk Birgitta: Hvor kommer moten fra? Fra ideologi til mote i perioden   1790 – 1914, Sarpsborg 2004
  Ribeiro Aileen: Dress in Eighteenth-Century Europe London 2002
  Ringdal Nils Johan: Moss bys historie 1700 – 1800, Moss 1989
  Rokseth Peter: Essays og studier, Oslo 1992
  Rosander Görand: Gårdfarihandel i Norden. En översikt av en gammel   handelsform, Stockholm 1980
  Rudi Gunnar: Bygdebok for Eidsberg Bygdehistorien 1537 – 1800, Mysen 1966
  Rusten Ragnhild Bleken: Folkedrakt og bymote i Gudbrandsdalen 1650-1940,   Lillehammer 2002
  Røgeberg Kristin Mathilde: Av saliges gangklær en skifteanalyse Aker Fogderi   og Christiania 1656-1780, Oslo 1989
  Schou Terje: Onsøys historie, Bind IV Tiden fra 1700 til 1801, Onsøy 1998
  Shetelig Haakon: Norske museers Historie, Oslo 1944
  Skauge Jon F.: Folkedrakt motedrakt folkelig mote, Trondheim 2009
  Skipperud: Skiptvedt Herred 1814-1914, 1916
  Skriftnemnda for bunader i Hordaland: Bunader i Hordaland, 2. opplag 1997
  Spydevold Olav: Varteig, Halden 1956
  Stokke Ingeborg: Oslo Kjole- og Draktsyerlaug gjennom 50 år, Oslo 1977
  Strand Ingvald: Selskapet for Skjeberg prestegjeld´s Vel 1811 - 1911
  Styles Jon: The dress of the people Everyday fashion in the eighteenth – century   England, London 2007
  Sundt Eilert: Husfliden i Norge, Oslo 1945
  Svensson Sigfrid: Skånes folkdräkter. En dräkthistorisk undersökning   1500-1900, Stockholm 1935
  Sælid Kristoffer: Ho tok oss med, 3. Opplag 1983
  Sørensen Øystein red.: Jakten på det norske, Oslo 1998
  The collection of the Kyoto Costume Institute: Fashion, Köln 2006

Tin Mikkel B.: De første formene, Folkekunstens   abstrakte formspråk, Oslo 2007
  Wassberg Gunnar Christie: Ideer og politikk, Oslo 1965
  Wilse Jacob Nicolaj: Spydeberg Præstegield, Bibliofilutgave Rakkestad 1991
  Wilse Jacob Nicolaj: Toporaphisk Beskrivelse af Edsberg Præstegjeld,   Bibliofilutgave Rakkestad 1992
  Østby Leif: Østfold i billedkunsten, Rakkestad 1988
  Østerud Øyvind: Hva er nasjonalisme? Oslo 1994

Kataloger:
  Hovedkatalog Østfoldutstillingen i Sarpsborg 1930. Med forord av Harald   Bakke.
  Gamle drakter fra Østfold. Utstilling sommeren 1969 Halden Minders Museum.   Med forord av Vidar Parmer.
  Motedrakter gjennom 250 år 1690 – 1940. Katalog til utstilling sommeren 1970   Halden Minders museum Fredriksten.
  Idd og Enningdalen historielag, Ellefsrød en gård med tradisjoner,   Enningdalen 1991
  Norsk Husflid Nr. 5/01 Jorid Mathisassen: Hulda hylles i Garborg-året, s.   23–27

Møtereferater fra Bunad- og folkedraktrådet,   datert 12.12.60, 23.02.62 og 31.08.62
  Krogh Inger Marie: Historikk om Østfoldbunaden Løkendrakten
  Randi Skullberg: Jubileumsskrift til Østfold Husflidslags 50 års markering,   1982
  Redegjørelse fra Østfold husflidslags mannsbunadsnemnd, august 1984 Anders Torp: Østfoldbunaden og ”En salig Quindes gangklæder” Dorthea Mathiasdatter Skulberg fra Spydebergs ætt kan følges 800 år tilbake i tiden, artikkel i avisa Øvre Smaalenene 8. april 1957

Skiftemateriale fra Statsarkivet i Oslo.
 
Filmnr. PF 1204:   Skifteprotokoll nr. 2 for Tune sorenskriveri:
  Skifte 30/7-1784 på gården ”Tvethe østre” i Onsøy; etter avdøde Annichen   Hansdatter, fol. 163a-b.
  Skifte 20/8-1785, på gården ”Borge” i Onsøy; etter avdøde Tolv Olsen, fol.   240a.
  Skifte 14/12-1785, på gården ”Gaustad” i Onsøy; etter avdøde ungkar Mikkel   Nilsen fol. 286a.
  Skifte 9/6-1787 på gården ”Saltnæs” i Onsøy, etter avdøde Maria Nilsdatter,   fol. 393b.
  Skifte 2/8-1787 på gården ”Store Lund” i Onsøy, etter avdøde Maria   Eriksdatter, fol. 396b-397a.
  Skifte 14/3-1788, på gården ”Tvethe østre” i Onsøy; etter avdøde Marthe   Syversdatter, fol. 436a.
  Skifte 19/3-1788, på gården ”væstre Slevig” i Onsøy; etter avdøde Anders   Torkelsen, fol. 438b-439a.
  Skifte 22/4-1788, på gården ”Fuglesang” i Onsøy; etter avdøde Ole Andersen,   fol. 448a.
 
Filmnr. HF 2381: Skifteprotokoll   nr. 4 for Rakkestad sorenskriveri:
  Skifte 21/3-1786 på dragonkvarteret Gudim i Rakkestad, etter avdøde Christen   Evensen, fol. 473a.
  Skifte 4/5-1786 på bykselgården ”Oustorp” i ”Ous” anneks i Rakkestad, etter   avdøde Anne Torstensdatter, fol. 479a.
  Skifte 24/7-1786 på plassen Grina under Spydeberg prestegård, etter avdøde   Jerch Christensen, fol. 483a.
  Skifte 3/8-1786 på ”Nærstorp” i Rakkestad, etter avdøde Niels Simonsen, fol.   487a.
  Skifte 16/8-1786 på plassen Haugen under soldatlegdet ”Kalsrud” i Skiptvedt,   etter avdøde Johanne Nielsdatter, fol. 498a-498b.
  Skifte 18/1-1787 på soldatlegdet ”Deignæs i Ous” anneks i Rakkestad, etter   avdøde Inger Andersdatter, fol.533a.
  Skifte 10/12-1781 på gården ”Tornebye” i Rømskog, Rødenes; etter avdøde   Jørgen Pedersen, fol. 129b.
  Skifte 12/2-1783 på gården ”Østre Tuchen” i Rømskog, Rødenes; etter avdøde   Ole Ingvaldsen, fol. 198a.
  Skifte 29/3-1784 på gården ”Tyrringbye” i Rømskog, Rødenes; etter avdøde   Maria Gudmundsdatter, fol. 279b.
  Skifte 11/2-1785 på Trosterud i Rømskog, Rødenes; etter avdøde Maren   Thorsdatter, fol. 394b.
  Skifte 17/11-1785 på Trosterud i Rømskog, Rødenes; etter avdøde Mari   Halvorsdatter, fol. 448a.
  Skifte 17/12-1787 på gården Trosterud i Rømskog, Rødenes; etter avdøde   Christen Rasmusen, fol. 635b.
  Skifte 8/12-1788 på gården ”Tyrinbye” i Rømskog, Rødenes; etter avdøde   Torkild Rasmusen, fol. 751a.
 
Filmnr. HF 2382:   Skifteprotokoll nr. 5 for Rakkestad sorenskriveri:
  Skifte 27/11-1794 på plassen ”Erthevandsfaldet under Gaarden Bøen” i Rømskog,   Rødenes; etter avdøde Siri Mikkelsdatter, fol. 480a.
 
Filmnr. HF 2385:   Skifteprotokoll nr. 10 for Rakkestad sorenskriveri:
  Skifte 8/3-1821 på Trosterud i Rødenes, etter avdøde pike Anne Nielsdatter,   fol. 167a.